Hallon Ab Oy är agent och försäljare i Finland av Novel Ways Batt-Latch timer. Hallon hoppas kunna introducera för nästa vinter "Waterpad" som håller vattnet varmt i hagen.